2014-05-20

Sjöledning Spillersboda

VA ledning i Spillersboda

Under våren 2013 fick WMB förtroendet att leverera sjölednings vikter till ett VA projekt i Spillersboda Norrtälje kommun. Entreprenaden sköttes av SVEAB med Aros Water som sjöledningsentreprenör. Mer än 5 km av huvudledningen av dimension 315mm lades. 

Publicerad: 2014-05-20