Storsjön i Sandviken

Oden anläggningar har fått uppdraget att dra nya vatten och avlopps ledningar i Storsjön i Sandviken. WMB AB har levererat sjöledningsvikter till detta projekt. Projektet är speciellt på det sättet att en stor del av ledningarna kommer att viktas liggande på isen på Storsjön.

Uppdragspecifikation
Entreprenör: Oden
Rör: SDR 17, 355mm, 180mm, 125mm
Längd:  4700m
Vikt: WMB 355/320