Gavleån i Gävle

WMB AB har fått uppdraget att leverera sjöledningsvikter till en fjärrkylledning i Gavleån i Gävle, ledningen är 500mm i diameter och kommer att viktas från pontoner i Gavleån under våren 2011. Ledningen kommer att försörja flera viktiga institutioner och byggnader Gävle stad med välbehövlig svalka.

Uppdragspecifikation
Beställare: NCC
Entreprenör: Hubinettes dykentreprenad
Rör: sdr 500mm
Längd:  2x900 m
Vikt: WMB X2 600