Iggesund

WMB AB har under våren 2011 fått uppdraget att leverera sjöledningsvikter till en VA-ledning i Hudiksvalls kommun. Projektet kommer att genomföras under April och Maj 2011.

Uppdragspecifikation
Beställare: NCC
Entreprenör: Hubinettes dykentreprenad
Rör: sdr 315 mm
Längd: 1350 m
Vikt: wmb 315/320