Specialprodukter

Vi tillverkar och säljer ett flertal olika special produkter i betong. Vi har en flexibel organisation och har möjlihet att ta fram kundspecifika lösningar för de flesta behov.