L-Stöd

WMB AB tillverkar och försäljer L-Stöd i ett flertal olika standardstorlekar, vi tar även fram specialdimmensioner efter kundens behov.