Sjöledning i Spillersboda

Beställare Norrtälje Kommun

Projektet slutfördes Våren/Sommaren 2013

Enteprenad: SVEAB

Sjöledningsentreprenör: AROS Water

Ledningar:  SDR 11  315mm, 250mm, 200mm, 90mm, 63mm

Längd: 5km